Politica de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția acestora

Datele personale pe care le furnizați sunt prelucrate de Abacus Electric s.r.o., Planá 2, České Budějovice, Registrului Comerțului: Judecătoria regională din České Budějovice, secțiunea C, paragraful 1228.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este o parte esențială a activităților noastre. Fără furnizarea datelor cu caracter personal și fără prelucrarea acestora, nu am fi în măsură să vă oferim serviciile noastre, să încheiem o relație contractuală cu dvs. și să ne îndeplinim obligațiile care decurg din aceasta. În cazul în care consimțământul dvs. este necesar pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, nu vom aplica consimțământul în niciun fel sau nu îl vom condiționa cu amenințarea de a refuza intrarea într-o relație contractuală, oferind un serviciu pentru vânzarea de bunuri sau obligații.

Gestionăm datele dvs. cu caracter personal în limitele reglementărilor legale general obligatorii și ne asigurăm că nu există manipulări neautorizate sau abuzuri ale acestora. Protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea și drepturile fiecărei persoane sunt valori esențiale la care aderă angajații Abacus Electric.

Angajații noștri sunt pe deplin conștienți de valoarea și sensibilitatea datelor personale cu care intră în contact și cu care lucrează. Ei sunt pe deplin conștienți de daunele pe care dezvăluirea, distrugerea sau modificarea acestor date le pot provoca oricărui proprietar al acestor date, oricăruia dintre voi.

Abacus Electric și fiecare angajat al Abacus Electric se angajează personal să protejeze confidențialitatea, disponibilitatea și integritatea datelor cu caracter personal cu care intră în contact și cu care lucrează, deoarece consideră că este o chestiune de onoare profesională, chiar dacă sunt sau nu obligați să facă acest lucru de către un act juridic. Datele personale cu care angajații noștri intră în contact și cu care lucrează nu vor fi niciodată dezvăluite, transmise nimănui fără autorizație, nu vor fi niciodată modificate sau distruse, în afara sferei de muncă stabilite. Pentru a evita divulgarea neintenționată, distrugerea sau modificarea datelor cu caracter personal cu care intră în contact și lucrează, angajații noștri sunt educați în mod regulat în această arie și urmează o școlarizare regulată.

Fiecare dintre angajații noștri depune toate eforturile pentru a preveni divulgarea, distrugerea sau modificarea datelor cu caracter personal cu care intră în contact și cu care lucrează. Aceasta înseamnă că respectă măsurile de securitate a informațiilor, protejează datele cu caracter personal pe suport de hârtie, acordă atenție mediului înconjurător și raportează imediat orice comportament suspect al tehnologiei informatice, al colegilor sau al terțelor părți.

Abacus Electric și fiecare dintre angajații săi depun toate eforturile pentru a asigura prelucrarea corectă și transparentă a datelor cu caracter personal, în acest scop, sunt dezvoltate procese pe care le îmbunătățim constant, astfel încât fiecare entitate să aibă în orice moment răspunsul la orice întrebare referitoare la datele sale personale și prelucrarea lor.

Abacus Electric și fiecare dintre angajații săi depun toate eforturile pentru a se asigura că drepturile persoanelor vizate sunt îndeplinite și, în acest scop, sunt implementate tehnologii adecvate și sunt puse în aplicare procese corespunzătoare.

La cine puteți apela

Dacă aveți întrebări cu privire la datele dvs. personale sau la exercitarea drepturilor dvs., nu ezitați să contactați personalul nostru, care este gata să vă ajute.

În asemenea cazuri, vă rugăm contactați: 

Abacus Electric, comert@evolveo.ro, telefon +40 373 808 008

Datele personale pe care le prelucrăm

Datele personale pe care ni le furnizați și pe care le prelucrăm sunt utilizate pentru încheierea contractului și respectarea acestuia. Este vorba despre:

 • Nume și prenume
 • Adresă
 • Număr de telefon
 • Adresă de e-mail
 • Date bancare, cont bancar
 • Istoricul (sumarul) achizițiilor efectuate
 • În cazul procesului de recrutare a solicitanților de locuri de muncă - date cu caracter personal, care sunt conținutul CV-ului sau fotografia dvs.

Datele cu caracter personal ale terțelor părți

Dacă ne furnizați date cu caracter personal ce aparțin unor alte persoane, este responsabilitatea dumneavoastră să informați persoana în cauză și să obțineți consimțământul acesteia la termenii și condițiile de protecție a datelor cu caracter personal evidențiate aici.

Ce bază legală avem pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale furnizate mai sus sunt prelucrate în baza următoarelor prevederi legale, precizate mai jos:

 • Executarea sau încheierea contractului
 • Achiziția și vânzarea de bunuri și servicii, facturare, comunicare reciprocă
 • Îndeplinirea obligațiilor legale
 • Obligații conform legislației cehe sau legislației UE - Legea contabilității, Codul muncii, Acte din domeniul securității sociale și ocupare a forței de muncă, Legea asigurărilor, Legea privind spălarea banilor proveniți din activități ilegale (AML) etc.
 • Interes legitim
 • Protecția proprietății (sistem de supraveghere), transfer în cadrul companiei / organizației noastre în scopuri administrative, marketing direct.
 • Consimțământul dvs (dacă acesta ne-a fost dat)
 • Trimiterea de mesaje comerciale în format electronic.

Cui oferim datele dvs. cu caracter personal

Transferăm datele dvs. personale numai în cadrul companiei Abacus Electric. Datele dvs. cu caracter personal pot fi, de asemenea, în măsura necesității, furnizate și puse la dispoziția terțelor persoane. Mai jos puteți găsi lista beneficiarilor:

 • Furnizorii noștri ce asigură logistica (furnizarea de bunuri și servicii) - executarea contractului.
 • Societăți de audit - îndeplinirea obligațiilor legale.
 • Companii IT – în baza interesului legitim. Este vorba de externalizarea serviciilor IT și posibilul acces la date cu caracter personal în cadrul gestionării sistemelor IT.
 • Organisme administrative de stat - autorități fiscale, companii de asigurări de sănătate, companii de asigurări sociale, instanțe judecătorești, executori judecătorești și altele asemenea - în baza îndeplinirii obligațiilor legale.

Fiecare entitate / terță parte căreia îi transferăm datele dvs. cu caracter personal în scopul de mai sus (cu excepția cazului în care este vorba de înregistrarea obligațiilor legale) este obligat printr-un contract care, printre altele, stipulează:

 • Obligația de a proteja datele cu caracter personal
 • Obligația de confidențialitate
 • Obligația de a coopera la monitorizarea respectării prevederilor GDPR

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

Stocăm datele dvs. cu caracter personal în funcție de scopul pentru care le prelucrăm. Păstrăm datele dvs. cu caracter personal cel puțin pe durata contractului. În majoritatea cazurilor, suntem obligați să păstrăm informațiile dvs. personale în conformitate cu legea, pentru o perioadă de 10 ani.

Datele personale ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă vor fi distruse imediat după ocuparea locului de muncă prin încheierea unui contract de muncă cu un alt solicitant de loc de muncă, cu excepția cazului în care persoana în căutarea unui loc de muncă acceptă prelucrarea datelor sale personale în scopul depunerii unor oferte de muncă viitoare către Abacus Electric.

Înregistrările camerelor video sunt păstrate timp de cinci zile.

Prelucrarea cookie-urilor, monitorizarea adreselor IP și a altor mijloace de monitorizare tehnologică

Când vizitați acest site web, înregistrăm automat date precum adresa IP atribuită echipamentului dvs., data și ora accesului paginii web, tipul de browser și sistemul de operare al echipamentului dvs., paginile pe care le vizitați și cookie-urile tehnice și funcționale. Folosim aceste informații pentru a determina modul în care utilizatorii navighează pe acest site web și pentru analize generale. Aceste informații nu sunt utilizate pentru a vă identifica și nu le asociem cu informațiile personale de mai sus.

Drepturile dvs.

Conform GDPR drepturile dvs. sunt:

 • Dreptul subiectului DP de a fi uitat, de a fi șters (articolul 17 GDPR)
 • Dreptul subiectului DP de a fi familiarizat cu datele pe care operatorul sau administratorul acestora le are despre subiect (articolul 15 GDPR)
 • Dreptul subiectului DP de a ridica o obiecție la prelucrarea datelor sale personale (articolul 21 GDPR)
 • Dreptul subiectului DP de a limita procesarea (articolul 18 GDPR)
 • Dreptul subiectului DP de a avea posibilitatea să transfere datele lor personale de la administrator către o terță parte (articolul 20 GDPR)
 • Dreptul subiectului DP de a solicita o revizuire umană în cazul luării automate a deciziilor (articolul 22 GDPR)
 • Dreptul subiectului DP de a actualiza datele sale personale astfel încât versiunea lor învechită să nu-i provoace daune (articolul 16 GDPR)

Ștergere (uitare) - datele dvs. personale vor fi șterse, cu excepția datelor necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale, a datelor necesare apărării revendicărilor legale sau a datelor necesare pentru protejarea intereselor publice.

Acces (cunoașterea datelor pe care le avem despre dvs.) - vi se va furniza o copie a tuturor datelor personale pe care le deținem despre dvs., cu excepția proprietății noastre intelectuale sau a secretelor noastre comerciale, precum și în cazurile în care sunt implicare datele cu caracter personal ale altor persoane.

Ridicarea unei obiecții cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - puteți ridica în orice moment o obiecție, care va fi discutată într-un mod adecvat pentru a nu vă afecta interesele. Pot fi ridicate obiecții în cazurile în care prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți în cauză sau împotriva prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct sau profilare. Dacă vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct, datele dvs. personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Restricții privind prelucrarea datelor cu caracter personal - pe baza opoziției dvs., prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal va fi restricționată (cu excepția stocării sau copierii de siguranță a datelor cu caracter personal în cauză). Până la soluționarea obiecției, prelucrarea datelor cu caracter personal este limitată.

Transfer de date cu caracter personal - dacă ne-ați furnizat datele dvs. personale pe baza unui contract sau a unui consimțământ, datele dvs. personale vor fi exportate către dvs. într-un format electronic structurat utilizat în mod obișnuit, astfel încât să îl puteți transfera către o terță parte.

Actualizarea datele personale astfel încât versiunea lor învechită să nu vă provoace daune - vom asigura actualizarea datelor dvs. personale pe baza inițiativei dvs.

În conformitate cu articolul 21 alineatul (4) din GDPR, Abacus Electric vă informează în special că aveți dreptul de a vă opune deciziilor individuale automatizate în temeiul articolului 21 din GDPR și că, în conformitate cu articolul 21 (2) din GDPR, aveți dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct (a se vedea mai sus). În același timp, Abacus Electric vă informează că, în caz de suspiciune că datele dvs. personale sunt prelucrate ilegal, aveți dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Cehia 

Protecția datelor cu caracter personal

Abacus Electric asigură protecția datelor dvs. personale prin implementarea măsurilor adecvate, atât de natură tehnică, cât și organizațională. Abacus Electric vă asigură că evaluează în mod constant situația și riscurile de securitate și ajustează măsurile de securitate astfel încât datele dvs. personale să nu fie compromise.

 

Înapoi la cumpărături