Termene și condiții generale

Termeni și condiții pentru achizițiile prin intermediul magazinului electronic

 

1. DATELE DE CONTACT ALE SOCIETĂȚII

Titlu: Abacus Electric, s.r.o.

Telefon: +420 387 001 460
Sediul central:
 370 01 Planá No.2
ID: 45022828
Înregistrată: în Registrul Comerțului ținut la Tribunalul Regional din České Budějovice, Secțiunea C, Insert 1228
Lista unităților: eshop.salente.ro, eshop.evolveo.ro (denumite în continuare"e-shop").

email: eshop@salente.cz, eshop@evolveo.cz
(denumit în continuare "vânzătorul")

 

2. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

2.1. Acești Termeni și condiții pentru achizițiile prin intermediul e-shop-ului (denumiți în continuare "Termeni și condiții") reglementează drepturile și obligațiile Vânzătorului și ale persoanelor fizice și juridice în calitate de cumpărători (denumite în continuare separat "Cumpărători") care decurg în legătură cu sau pe baza unui contract de cumpărare încheiat între Vânzător și Cumpărător prin intermediul e-shop-ului Vânzătorului (denumit în continuare "Contract de cumpărare") în conformitate cu Legea c. 89/2012 Coll., Codul civil, astfel cum a fost modificat (denumit în continuare "Codul civil").

2.2. Cumpărătorul este un consumator sau o întreprindere. Unconsumator este orice persoană care încheie un contract în afara sferei de activitate comercială sau în afara sferei de exercitare independentă a profesiei sale ("consumator"). Un întreprinzător este o persoană care desfășoară în mod independent o activitate lucrativă pe cont propriu și pe propria răspundere, în cadrul unui comerț sau într-un mod similar, cu intenția de a face acest lucru în mod regulat în scopul obținerii unui profit (denumită în continuare "întreprinzător").

2.3. Procedura de revendicare a răspunderii pentru defectele produselor și serviciilor este stabilită în Procedura de reclamații care  faceparte integrantă din contractul de achiziție.

2.4. Prin confirmarea comenzii în magazinul electronic , cumpărătorul confirmă că a citit Termenii și condițiile și Procedura de soluționare a reclamațiilor .

 

3. COMUNICAREA PRECONTRACTUALĂ

3.1. Afișarea bunurilor pe e-shop-ul Vânzătorului constituie o invitație la depunerea de oferte, iar Vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri. Nu se aplică articolul 1732 alineatul (2) din Codul civil.

3.2. Cumpărătorul depune o ofertă prin trimiterea unei comenzi obligatorii prin intermediul unui formular de comandă completat. Cumpărătorul selectează bunurile și cantitatea de bunuri prin plasarea acestora în coș, apoi selectează metoda de plată și de transport a bunurilor și trimite o comandă obligatorie vânzătorului. Înainte de trimiterea unei comenzi obligatorii, cumpărătorului i se permite să schimbe atât selecția de bunuri, cât și metoda de plată, adică cumpărătorul poate schimba.

3.3. Vânzătorul confirmă imediat cumpărătorului primirea comenzii obligatorii prin trimiterea unui e-mail de confirmare în căsuța electronică a cumpărătorului.

3.4. Contractul de achiziție se încheie în momentul primirii unei comenzi obligatorii (acceptare) de către Vânzător în căsuța poștală electronică a Cumpărătorului.

3.5 În cazuri excepționale și numai din motive obiective, Vânzătorul își rezervă dreptul de a solicita Cumpărătorului o confirmare suplimentară a unei comenzi obligatorii. În acest caz, contractul de vânzare-cumpărare se încheie în momentul în care vânzătorul primește confirmarea suplimentară a comenzii obligatorii.

 

 

 

 

4. PREȚUL MĂRFURILOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

4.1 Prețurile bunurilor sunt cu și fără TVA, inclusiv orice taxe legale. Costul livrării variază în funcție de metoda aleasă, de furnizorul de transport și de modalitatea de plată.

4.2 Prețul bunurilor și orice costuri asociate cu livrarea bunurilor în temeiul Contractului de cumpărare pot fi plătite de către Cumpărător către Vânzător în următoarele moduri:

 • ramburs la livrare (numerar sau card de credit la șoferul transportatorului sau la punctul de livrare)
 • Fără numerar cu ajutorul GoPay:
  • Utilizarea unui card de credit
  • Utilizarea transferurilor online de la bancă la bancă
  • Utilizarea portofelului GoPay
  • Utilizarea monedei virtuale Bitcoin
  • Utilizarea Google Pay
  • Utilizarea Apple Pay (disponibilă în prezent numai pentru utilizatorii care utilizează Safari)
 • prin transfer bancar în contul vânzătorului:

pentru plățile în valută CZK:
Proprietarul contului: Abacus Electric, s.r.o.
Adresă: Planá č.p. 2, 370 01 Planá
Banca: Komerční banka, a.s.
Adresă: Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Numărul de cont: 759740231/0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ1201000000000759740231

pentru plățile în valută EUR:
Titularul contului (Beneficiar): Abacus Electric, s.r.o.
Adresa (Adress of Beneficary): Planá č.p. 2, 370 01 Planá, Republica Cehă
Banca (numele băncii): Komerční banka, a.s.
Adresa (Bank adress): Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Cont nr: 6093790247/0100 SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ6401000000006093790247

pentru plățile în valută USD:
Titularul contului (Beneficiar): Abacus Electric, s.r.o.
Adresa (Adress of Beneficary): Planá č.p. 2, 370 01 Planá, Republica Cehă
Banca (numele băncii): Komerční banka, a.s.
Adresa (Bank adress): Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Cont nr: 6086070217/0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ9601000000006086070217

 

5. CONDIȚII DE LIVRARE

5.1 Vânzătorul se angajează să livreze cumpărătorului bunurile convenite în baza Contractului de cumpărare și să transfere dreptul de proprietate asupra acestora cumpărătorului, iar cumpărătorul se angajează să preia bunurile convenite de la vânzător și să plătească prețul de cumpărare.

5.2. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor în momentul plății integrale a prețului de achiziție.

5.3. Vânzătorul are dreptul de a solicita plata integrală a prețului de achiziție înainte ca bunurile să fie expediate către cumpărător.

5.4. În cazul în care vânzătorul trebuie să expedieze bunurile, acesta le va preda cumpărătorului(consumatorului) imediat ce cumpărătorul le-a primit de la transportator. Cumpărătorul(întreprinzătorul) îl predă primului transportator pentru transport, permițându-i cumpărătorului să își exercite drepturile prevăzute în contractul de transport împotriva transportatorului.

5.5 Transportul de mărfuri prin GLS, PPL este posibil în Republica Cehă, iar în străinătate prin GLS. Prețul de expediere variază în funcție de momentul și metoda de comandă și de valoarea totală a bunurilor comandate.

5.6 Livrarea bunurilor prin serviciul de transport de marfă este supusă unei taxe care variază în funcție de țara de livrare.

5.7. Cumpărătorul este obligat să inspecteze bunurile livrate de către vânzător cât mai curând posibil după primirea bunurilor de la vânzător și, în cazul expedierii, la primirea bunurilor de la transportator. În cazul în care cumpărătorul acceptă bunurile de la transportator, acesta este obligat să verifice integritatea ambalajului și a sigiliilor și să respecte termenii și condițiile valabile ale transportatorului.

5.8 În cazul în care, din motive imputabile cumpărătorului, este necesară livrarea repetată a bunurilor sau într-un mod diferit de cel specificat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a bunurilor sau costurile asociate cu o metodă diferită de livrare.

5.9. Termenul de livrare este indicat pe fișa produsului și este indicat prin textul "Livrăm până la:"

 

6. DENUNȚAREA CONTRACTULUI DE CĂTRE CONSUMATOR

6.1. Dacă cumpărătorul este un consumator, acesta are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare încheiat pe e-shop (cu excepția cazului în care se prevede altfel mai jos) fără a da niciun motiv în termen de paisprezece (14) zile, care curge de la data primirii bunurilor. Cu toate acestea, în acest caz, cumpărătorul este răspunzător pentru deprecierea valorii bunurilor care rezultă din manipularea bunurilor în alt mod decât cel necesar pentru a se familiariza cu natura, caracteristicile și funcționalitatea bunurilor, adică în modul în care s-ar familiariza cu bunurile într-un magazin de tip "cărămidă și mortar". Din acest motiv, vânzătorul are dreptul de a compensa cererea de rambursare a costurilor de depreciere cu cererea de rambursare a prețului formulată de cumpărător.

6.2 Consumatorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contract în orice moment înainte de livrarea bunurilor.

6.3. Consumatorul va trimite retragerea din contract în termenele menționate mai sus la adresa electronică rma.plana@abacus.cz.

6.4 Retragerea din Contractul de achiziție anulează Contractul de achiziție de la început. Bunurile trebuie să fie returnate vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la retragere.

6.5 În cazul în care consumatorul renunță la contractul de cumpărare, acesta va suporta costurile de returnare a bunurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate prin metoda poștală obișnuită din cauza naturii lor.

6.6 În cazul în care consumatorul se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul va rambursa fondurile primite în termen de paisprezece (14) zile de la primirea bunurilor returnate, în același mod în care vânzătorul le-a primit de la consumator, sau într-un alt mod convenit de părți. Consumatorultrebuie să ofere vânzătorului toată cooperarea necesară în vederea rambursării fondurilor.

6.7 În cazul în care vânzătorul oferă mai multe opțiuni în cadrul unei anumite metode de livrare, acesta este obligat să despăgubească consumatorul pentru cea mai ieftină dintre ele. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna prestația furnizată de consumator atunci când returnează bunurile către consumator sau în alt mod, cu condiția ca acesta să fie de acord și să nu suporte costuri suplimentare.

6.8 În cazul în care consumatorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul nu este obligat să restituie consumatorului fondurile primite înainte ca acesta să returneze bunurile vânzătorului sau să dovedească faptul că a trimis bunurile vânzătorului.

6.9 Cumpărătorul este răspunzător față de Vânzător pentru orice diminuare a valorii bunurilor care rezultă din manipularea bunurilor într-un mod diferit de cel impus de natura și caracteristicile acestora.

6.10 Vânzătorul are dreptul de a compensa în mod unilateral cererea de plată pentru deteriorarea bunurilor cu cererea de rambursare a prețului de achiziție a cumpărătorului.

6.11 Vânzătorul are dreptul de a se retrage din Contractul de achiziție în orice moment până când Cumpărătorul a acceptat bunurile. În acest caz, vânzătorul va rambursa prețul de achiziție cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, fără numerar, în contul desemnat de cumpărător.

6.12

2.5. Cumpărătorul trebuie să livreze personal sau să trimită bunurile returnate, suficient de bine ambalate împotriva deteriorării, la adresa:

Abacus Electric, s.r.o.
Departamentul de reclamații
37001 Planá 2

Czech Republic

 

Bunurile trebuie să fie însoțite de un formular de retragere completat.

 

 

7. DREPTURILE REZULTATE DIN EXECUTAREA DEFECTUOASĂ

7.1 Bunurile preluate trebuie:

(i) au caracteristici convenite, schimbate sau obișnuite;
(ii) să fie livrată în cantitatea cerută;
(iii) să respecte cerințele legale pentru tipul de bunuri în cauză;
(iv) să fie conformă, din punct de vedere al calității sau al execuției, cu eșantionul sau cu specimenul convenit, în cazul în care calitatea sau execuția a fost determinată prin referire la eșantionul sau la specimenul convenit.

7.2 Dacă bunurile primite nu îndeplinesc cerințele de mai sus sau dacă nu sunt adecvate scopului pentru care vânzătorul declară sau pentru care sunt utilizate în mod obișnuit bunuri de acest tip, destinatarul poate rezilia contractul de comun acord cu vânzătorul.

7.3. Dreptul cumpărătorului de a beneficia de o prestație defectuoasă se bazează pe defectul pe care îl are marfa în momentul în care riscul de deteriorare trece la cumpărător, aparatul devine evident mai târziu. Riscul de deteriorare este transferat cumpărătorului în momentul acceptării articolului. Aceeași consecință se aplică în cazul în care cumpărătorul nu intră în posesia bunului, deși vânzătorul i-a permis să dispună de acesta.

7.4. Vânzătorul este răspunzător pentru defectele apărute după primirea bunurilor pe o perioadă de 24 de luni din perioada de garanție sau în perioada de utilizare specificată în anunțul publicitar, pe ambalajul bunurilor sau în instrucțiunile anexate. În cazul în care un defect apare în termen de douăsprezece luni de la recepție, se consideră că bunurile au fost defecte la recepție.

7.5 Perioada de garanție se prelungește cu perioada de timp în care bunurile au fost în reclamație. Drepturile de răspundere pentru viciile produselor pentru care se aplică perioada de garanție se sting dacă nu au fost exercitate în perioada de garanție.

7.6. În acest termen, Cumpărătorul poate depune o reclamație și, la alegerea sa, o reclamație pentru un defect care constituie o încălcare materială a contractului: a se vedea Procedura de reclamații.

7.7 O încălcare gravă a contractului este o încălcare a contractului despre care partea care încalcă contractul de vânzare-cumpărare știa deja sau trebuia să știe la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare că cealaltă parte nu ar fi încheiat contractul de vânzare-cumpărare dacă ar fi prevăzut încălcarea.

7.8. Cumpărătorul notifică vânzătorului dreptul menționat la clauza 7.6 în momentul notificării defectului sau fără întârzieri nejustificate după notificarea defectului. Alegerea făcută nu poate fi modificată fără acordul vânzătorului; acest lucru nu se aplică în cazul în care cumpărătorul a solicitat repararea unui defect care se dovedește a fi ireparabil. În cazul în care cumpărătorul nu își alege dreptul la timp, acesta are drepturi în conformitate cu articolul 2107 din Codul civil.

7.9 În cazul în care vânzătorul nu înlătură defectele într-o perioadă de timp rezonabilă sau notifică cumpărătorul că nu va înlătura defectele, cumpărătorul poate solicita o reducere rezonabilă a prețului de achiziție în locul înlăturării defectelor sau se poate retrage din contractul de achiziție. În cazul în care cumpărătorul nu își exercită dreptul la timp, acesta are aceleași drepturi ca și în cazul unei încălcări nesubstanțiale a contractului de vânzare-cumpărare.

7.10 În cazul unui defect care constituie o încălcare nesemnificativă a contractului (indiferent dacă defectul este detașabil sau inamovibil), cumpărătorul are dreptul de a obține eliminarea defectului sau o reducere rezonabilă din prețul de achiziție. În cazul în care vânzătorul nu înlătură viciul la timp sau refuză să-l înlăture, cumpărătorul poate solicita o reducere a prețului de cumpărare sau poate renunța la contractul de vânzare-cumpărare. Cumpărătorul nu poate modifica alegerea făcută fără acordul vânzătorului.

7.11 Vânzătorul nu este răspunzător pentru defectele care rezultă din uzura normală sau din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.

7.12 Vânzătorul nu este obligat să satisfacă pretențiile cumpărătorului dacă dovedește că acesta a avut cunoștință de defectul mărfii înainte de acceptare sau că l-a cauzat el însuși.

7.13 Drepturile rezultate din executarea defectuoasă sunt exercitate de către cumpărător în conformitate cu Codul de reclamații.

 

8. DISPOZIȚII FINALE

8.1 Cumpărătorul poate fi livrat la adresa de e-mail specificată în contul său de utilizator sau specificată de către Cumpărător în comandă.

8.2. Părțile convin că acceptarea unei oferte cu un amendament sau o abatere nu reprezintă acceptarea ofertei.

8.3. Prin prezenta, cumpărătorul își asumă riscul de schimbare a circumstanțelor în sensul articolului 1765 alineatul (2) din Codul civil.

8.4 Protecția datelor cu caracter personal ale cumpărătorului, care este o persoană fizică, este asigurată în conformitate cu Legea nr. 101/2000 privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare.

8.5. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vânzător în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor prevăzute în Contractul de achiziție și în scopul menținerii contului de utilizator.

8.6. Cumpărătorul declară că datele cu caracter personal furnizate sunt corecte și că a fost informat că este vorba de o furnizare voluntară de date cu caracter personal. Cumpărătorul este, de asemenea, responsabil pentru a se asigura că datele de contact furnizate sunt corecte și actualizate.

8.7. Cumpărătorul are dreptul de a înceta în orice moment trimiterea de comunicări comerciale în cutia sa poștală electronică prin dezabonarea de la comunicările comerciale, fără a suporta costuri.

8.8 Cumpărătorul este de acord cu faptul că vânzătorul utilizează rețelele de comunicații electronice pentru a stoca sau a accesa datele stocate pe echipamentul terminal al cumpărătorului și le prelucrează în scopul furnizării de informații relevante. Cumpărătorul are dreptul de a refuza o astfel de prelucrare a datelor.

8.9 Vânzătorul nu este obligat să respecte niciun cod de conduită în raport cu Cumpărătorul în sensul articolului 1826(1)(e) din Codul civil.

8.10 Cumpărătorul are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere sau la o autoritate de supraveghere de stat, care este Autoritatea cehă de inspecție a comerțului, autoritatea competentă de acordare a licențelor comerciale și, în legătură cu protecția datelor cu caracter personal, Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal.

8.11 Acești Termeni și condiții intră în vigoare de la 6.1.2023.

 

 

 

Înapoi la cumpărături