SAVE 10%

CLICK AICI

Procedura de reclamații

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1 Această procedură de reclamații, împreună cu Termenele și condițiile comerciale ale companiei Abacus Electric, s.r.o., CUI: 45022828, cu sediul în České Budějovice, Planá 2, PSČ 370 01, înregistrată în registrul comerțului ținut la Tribunalul Regional din České Budějovice, secțiunea C, inserția 1228 (în continuare "vânzător") se aplică doar bunurilor care au fost cumpărate de la vânzător de către cumpărător (în continuare "cumpărător") pe baza unui contract de cumpărare încheiat la distanță între vânzător și cumpărător (în continuare "contract de cumpărare"), ce face parte integrantă din contractul de cumpărare.

1.2 Cumpărătorul este consumatorul sau antreprenorul.

 • Un consumator este orice persoană care încheie un contract în afara sferei activității sale comerciale sau în afara sferei exercitării independente a profesiei sale (în continuare "consumator").
 • Un antreprenor este o persoană care desfășoară în mod independent o activitate lucrativă pe cont propriu și pe propria răspundere folosind o licență comercială sau un alt mod similar, cu intenția de a face acest lucru în mod sistematic pentru a obține un profit. (în continuare "antreprenor").

2. CONDIȚII PENTRU RECLAMAȚII

2.1 Pentru fiecare produs achiziționat de cumpărător, trebuie atașată factura, nota de livrare și garanția. Primirea bunurilor și acordul cu condițiile de garanție menționate pe nota de livrare sau pe cea de garanție sunt confirmate de cumpărător prin semnarea bonului de garanție sau a celui de livrare. În cazul schimbării produselor, cumpărătorul va primi o nouă notă de livrare și garanție, ce va menționa noul număr de serie al produsului. Posibilele reclamații efectuate după schimbarea produsului vor fi formulare pe baza noului număr de serie.

2.2 Durata garanției în luni este menționată pe nota de livrare și garanție, eventual în Termenele și condițiile comerciale ale vânzătorului. În cazul achiziționării unui produs folosit, vânzătorul nu este răspunzător pentru defectele corespunzătoare gradului de utilizare sau uzură pe care l-a avut produsul în momentul în care a fost predat cumpărătorului; răspunderea pentru defectele articolului expiră, dacă nu este exercitată, în termen de 12 luni de la data achiziției de către cumpărător. Garanția pentru consumabile se încheie cu prima utilizare a acestor bunuri. În cazul vânzării de software, garanția este acoperită producător și se referă la lizibilitatea suportului media. Perioada de garanție se prelungește cu perioada de timp în care produsul a fost reclamat.

2.3 În cazul în care cumpărătorul constată vreo diferență între nota de livrare și garanție și bunurile livrate efectiv (tip produs, cantitate sau stare), nu a primit împreună cu livrarea o notă de livrare completată corect sau a primit bunuri deteriorate sau incomplete, el va comunica imediat acest lucru vânzătorului.

2.4 Cumpărătorul poate depune reclamații pe perioada garanției, fără întârzieri nejustificate după constatarea defectului. Vânzătorul nu este responsabil pentru creșterea gradului daunei, în cazul în care cumpărătorul folosește în continuare produsul, deși știe despre defect. Cumpărătorul va identifica exact defectul și îl va informa pe vânzător, la notificarea defectului sau fără întârziere nejustificată după notificarea defectului, ce drept a ales din răspunderea pentru defecte a vânzătorului. Informații cu privire la drepturile cumpărătorului referitoare la performanța defectuoasă sunt precizate în Termenele și condițiile comerciale ale vânzătorului.

2.5 Reclamațiile se depun la sediul vânzătorului din České Budějovice. Adresa sediului este menționată pe pagina www.evolveo.com precum și în Termenele și condițiile comerciale ale vânzătorului.

2.6 La primirea bunurilor reclamate, un angajat din partea vânzătorului va evalua exactitatea datelor și va inspecta bunurile. În cazul nerespectării condițiilor RMA, vânzătorul va conveni cu cumpărătorul asupra următorilor pași în cazul reclamației. Vânzătorul va emite consumatorului o confirmare scrisă a momentului în care consumatorul și-a exercitat dreptul, ce face conținutul reclamației, precum și pentru ce metodă de soluționare a reclamației optează consumatorul; în plus va emite și confirmarea suplimentară a datei și a modului de tratare a reclamației, inclusiv confirmarea reparației și durata acesteia, sau o justificare scrisă pentru respingerea reclamației.

2.7 Reclamația consumatorului, inclusiv eliminarea defectului, va fi soluționată fără întârziere nejustificată, nu mai târziu de 30 de zile de la data reclamației, cu excepția cazului în care este convenită o perioadă mai lungă. Perioada de soluționare a reclamațiilor este suspendată dacă vânzătorul nu a primit toate documentele necesare soluționării reclamației (părți ale produselor, alte documente etc.).

2.8 Reclamațiile soluționate sunt trimise în contul cumpărătorului specificat de acesta.

2.9 Cumpărătorul este expus riscului de respingere a reclamației în cazul în care:

 • Rupe sigiliile de protecție și etichetele, dacă există, atașate produsului (cu excepția cazului în care ruperea are loc în timpul utilizării normale).
 • Deteriorează sau îndepărtează marcaje proprii ale vânzătorului, dacă aceasta se afla pe produs (componente de pe computerele personale etc.).

2.10 Vânzătorul nu este responsabil pentru defectare în următoarele cazuri:

 • există un defect al mărfii în momentul primirii acesteia și se acordă o reducere la prețul de achiziție pentru un astfel de defect,
 • dacă bunurile sunt folosite și defectul corespunde gradului de utilizare sau uzură pe care l-au avut bunurile la achiziționarea de către cumpărător,
 • dacă defectul a apărut din cauza uzurii cauzate de utilizarea normală sau dacă rezultă din natura obiectului (de ex. sfârșitul vieții),
 • dacă defectul este cauzat de cumpărător și a fost cauzat de utilizarea necorespunzătoare, depozitarea, întreținerea necorespunzătoare, intervenția sau alte daune mecanice,
 • dacă defectul a apărut ca urmare a unui eveniment extern dincolo de controlul vânzătorului (de ex. daune cauzate de un virus PC, efecte ale elementelor sau forță majoră etc.).

3. ALTE DISPOZIȚII

3.1 Cumpărătorul, care este antreprenor, completează formularul RMA de pe site-ul vânzătorului înainte de a trimite reclamația. Dacă exercită drepturi ale performanței defectuoase sub forma eliminării defectului prin reparare și dacă o altă persoană este desemnată să efectueze reparația, acest drept se va exercita întotdeauna împotriva acestei persoane.

3.2 În cazul livrării repetate incomplete a documentelor de însoțire necesare pentru soluționarea reclamației (notă de livrare, lista bunurilor trimise etc.), vânzătorul are dreptul să perceapă cumpărătorului, care este antreprenor, o taxă de 100 RON pentru găsirea acestor documente) . În cazul unei reclamații nejustificate sau nerecunoscute, vânzătorul își rezervă dreptul de a percepe penalități de până la 100 RON și costuri de expediere.

3.3 Cumpărătorul, care este un antreprenor, este de acord să compenseze cererea de proprietate ce decurge din răspunderea vânzătorului pentru defecte ale produselor împotriva obligației sale față de vânzător, care a depășit o lună.

4. DISPOZIȚII FINALE

4.1 Această procedură de reclamații intră în vigoare începând cu 1. 1. 2020 și anulează procedura de reclamații anterioară.

RECLAMAȚIA

Ce trebuie să conțină reclamația:

 • Denumirea produselor reclamate și descrierea detaliată a defecțiunii.
 • Produsul complet reclamat (de cele mai multe ori este nevoie de telefonul mobil și de baterie, Set-Top Box și telecomanda sa,).
 • Documente relevante care demonstrează achiziționarea de la Abacus Sau orice alt document de achiziție, în cazul achiziționării produselor EVOLVEO sau Salente de la alți comercianți (de ex. certificat de garanție sau document fiscal, extras de cont, etc.).
 • Adresă de retur, unde vă putem trimite informații despre soluționarea reclamației și un contact de-al dvs. (telefon, EMAIL).
 • Nu trimiteți cartele SIM sau carduri de memorie (trimiteți cardul de memorie doar în cazul în care bateria se descarcă repede sau telefonul mobil se oprește fără motiv).

Reclamațiile pot fi depuse doar prin trimiterea lor la adresa menționată mai jos. Vă recomandăm trimiterea produselor prin pachet cu recomandată. Vă rugăm să păstrați avizul de livrare de la oficiul poștal pentru acest pachet, ca dovadă a trimiterii mărfurilor către reclamație. Nu uitați asigurarea mărfurilor împotriva deteriorării pe timpul transportului.

Retragerea din contractul de cumpărare:

(Condițiile generale sunt descrise în art.: 6 Termeni și condiții generale Abacus Electric, s.r.o)

Costul returnării bunurilor către vânzător este suportat de cumpărător. Cumpărătorul este, de asemenea, răspunzător față de vânzător pentru reducerea valorii mărfurilor, care a apărut ca urmare a manipulării acestor mărfuri diferit de ceea ce este necesar pentru a le manipula în ceea ce privește natura și proprietățile lor.

Bunurile trebuie returnate în stare completă, în ambalaje nedeteriorate, fără semne de utilizare, de preferat neambalate. Dacă nu mai este posibilă returnarea mărfurilor în starea lor inițială, consumatorul trebuie să furnizeze în schimb o compensație financiară. Pachetele trimise cu plata la retur vor fi respinse și trimise înapoi. În cazul în care bunurile returnate sunt doar parțial deteriorate, vânzătorul poate solicita despăgubiri consumatorului și poate compensa cererea sa cu cererea cumpărătorului pentru rambursarea prețului de achiziție. Într-un astfel de caz, vânzătorul este obligat să dovedească prejudiciul.

Pentru retragerea din contractul de cumpărare este necesar să:

 • Furnizați dovada achiziției
 • Scrieți o scrisoare de intenție cu detaliile de contact (telefon, email, codul IBAN al contului in care doriti sa va fie returnati banii., adresă)
 • Trimiteți retur produsul, cu ambalajul nedeteriorat și accesoriile complete

În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să ne contactați la servis@salente.com

Bunurile reclamate sau returnate, ambalate bine împotriva deteriorării, vă rugăm să le TRIMITEȚI la adresa noastră de service:

Abacus Electric, s.r.o.
Departamentul de reclamații
Planá 2
370 01 České Budějovice

Înapoi la cumpărături